CHÍNH SÁCH & DỊCH VỤ

CHÍNH SÁCH & DỊCH VỤ

Phí vận chuyển theo khu vực

  • Nội thành Thành Phố Hồ Chí Minh : 20.000 đ
  • Ngoài thành Thành Phố Hồ Chí Minh: 25.000 đ
  • Ngoại tỉnh: 30.000 đ

Các khu vực giao hàng

  • Nội thành Thành Phố Hồ Chí Minh : bao gồm các quận 1, 3, 5…
  • Ngoài thành Thành Phố Hồ Chí Minh: bao gồm các quận Bình Chánh, Nhà Bè…
  • Ngoại tỉnh: Các tỉnh khác thành phố Hồ Chí Minh

Enter your keyword